Schuimblussers informatie

poederblussers en schuimblussers - de verschillen

Verplichte Brandblusser

Posted by | Schuimblussers informatie | No Comments

Elk bedrijf is wettelijk verplicht om 1x in de 2 jaar hun brandblussers te laten keuren door een gespecialiseerd en gecertifceerd bedrijf.
Particulieren, u als burger, zijn (nog) niet wettelijk verplicht om hun brandblussers thuis te laten keuren. Toch is het van zeer groot belang dat de brandblussers worden gekeurd.
Heeft u een brandblus apparaat thuis? Zo ja, wat voor 1? Laat u deze keuren?