Het zijn in oktober de Nationale Brandpreventieweken. In deze weken staan we extra stil bij brandpreventie producten! Elk jaar hebben de weken een thema. Het thema dit jaar is: ‘Hé doe de deur dicht’.

Extra aandacht voor brandbeveiliging!

Leave a Reply

Your email address will not be published.